Cytat z Biblii, który wybrałeś:

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja dałem się uwieść, siłę...

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja dałem się uwieść, siłę mi swą okazałeś i mnie przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem dla wszystkich na dzień każdy, i opowiadają o mnie rzeczy niestworzone.

Cytaty, powrót

In 1900, the Microsoft 70-462 Paris world expo. Under the Eiffel Tower, 70-480 when the handover in the new century, the Swiss watch OMEGA style series with its excellent performance won the highest honor awarded by the international jury member clubs with fame spreading far replica watches and wide, and the Greek temple (Greek Temple) gold carved table is one of. at that time, the OMEGA watch the annual output two hundred replica watches thousand, one thousand employees, is a Swiss manufacturer come first on the list tab.